Netzwerk für Bildung und Museen der NiederRheinLande Gehe zu Niederländisch / Nederlands

Seit 2010 arbeiten wir – das sind rund 50 Ausstellungshäuser am Niederrhein und in den benachbarten niederländischen Provinzen – im „Kulturgeschichtlichen Museumsnetzwerk Rhein-Maas“, unterstützen uns gegenseitig in allen museumsfachlichen Belangen, präsentieren Themenjahre mit einer Vielzahl von Sonderausstellungen und Rahmenveranstaltungen.  Gemeinsam wollen wir ein grenzenloser außerschulischer Lernort für die Bildungslandschaft der NiederRheinLande sein.

„KIM – Klasse ins Museum!“ lautet unser Apell an

 • neugierige Schüler*innen aller Stufen, engagierte Lehrer*innen und dynamische Schulen,
 • die in unseren Museen die kulturelle Biografie der eigenen Region entdecken und außerschulisch lernen können:
 • curiculumsbezogen, erlebnisorientiert, interaktiv, maßgeschneidert

KIM bietet

 • Angebote für viele Unterrichtsfächer und alle Schulformen
 • Evaluation und Qualifizierung der Angebote: Wie geht es noch besser für alle Beteiligten?
 • Reisekostenerstattung bei Buchung eines KIM-Angebots außerhalb der eigenen Stadt und möglichst jenseits der Grenze.

Buchung und Beratung: direkt über die Museen | Reisekostenzuschuss: kim@kulturraum-niederrhein.de. Solange das Budget reicht!

netwerk voor onderwijs en musea van de NiederRheinLande Gehe zu Deutsch / Duits

Sinds 2010 werken wij – ongeveer 50 tentoonstellingshuizen aan de Neder-Rijn en in de naburige Nederlandse provincies – in het „cultureel-historisch museumnetwerk Rijn-Maas“, ondersteunen elkaar in alle museumgerelateerde zaken, presenteren themadagen met een groot aantal speciale tentoonstellingen en bijbehorende evenementen. Samen willen we een grenzeloze buitenschoolse leerplek zijn voor het onderwijslandschap van de NiederRheinLande.

„kim – klas in het museum!“ is onze apell

 • Wie: nieuwsgierige leerlingen uit alle klassen, enthousiaste docenten en dynamische scholen
 • Wat: kennismaken met de culturele biografie van de eigen regi
 • Waarom: leren buiten het klaslokaal – een interactieve educatieve ervaring op maat, afgestemd op het eigen curriculum.

We bieden

 • Het online portal met een alsmaar groeiende schat aan actuele informatie voor vele vakken en alle onderwijsvormen.
 • Evaluatie en kwalificatie van het aanbod: hoe kan het nog beter voor alle betrokkenen?
 • Reiskostenvergoeding (2018/2019) bij het boeken van KIM-aanbod buiten de eigen stad en zo mogelijk over de grens.

Meer informatie en boeken: direct via de musea | Reisekostenvergoeding: kim@kulturraum-niederrhein.de. Zolang het budget het toelaat!