Jahrgangsstufen und Schulfächer

Cijfers en schoolvakken

Basis

Englisch | Engels

Sek 1

Englisch | Engels

Geschichte | geschiedenis

Sek 2

Erdkunde | aardrijkskunde