Wie werde ich ein Page?

Topics
Middeleeuwen | Leven in een kasteel
Tentoonstelling
Permanente tentoonstelling
Doelgroepen
Basisonderwijs | Groep 3-4
Curriculum covers
Geschiedenis
Formaat
Interactieve rondleiding
Duur
2 uur
Opkomst
max. 30

Inhoud

Erfgoededucatie komt tot leven: Erfgoededucatie maakt onderdeel uit van de competenties cultuureducatie. Lessen over erfgoed leveren een bijdrage aan de kennisontwikkeling en vergroten de betrokkenheid en verbondenheid met de eigen omgeving. Het nodigt uit tot vakoverstijgend denken en werken. Heeft raakvlakken met onder andere taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, handenarbeid, muziek, spel en beweging. Erfgoededucatie ontwikkelt bij leerlingen vaardigheden en talenten. Aandacht voor de 21st century skills zijn uitgangspunt bij ons educatief aanbod. Daarnaast is een bezoek aan Kasteel Hoensbroek natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. Voor de klas én de docent!

Vervaltijd

De leerlingen maken kennis met het leven van een kind van zeven jaar dat woont in een kasteel. De leerlingen komen in aanraking met het leven van een page. Ze leren over de middeleeuwse cultuur op een kasteel waarbij vooral de opleiding tot ridder centraal staat. Ze bekijken hierbij ook hoe deze verschilt van hun eigen lessen op school. Bij alle opdrachten staat het tijdvak van de monniken en ridders centraal. De museumdocent neemt de leerlingen mee op een korte rondleiding door het kasteel. Er worden kasteelkamers bezocht die later in de speurtocht een rol spelen. Er wordt gekeken naar het verschil tussen deze kamers en dezelfde kamers in het huis van de leerlingen. Er is aandacht voor middeleeuwse leefgewoonten en gebruiken. Alle leerlingen ontvangen een eigen boekje met page-opdrachten die ze individueel of in een groepje gaan uitvoeren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: schrijven, ridderkleding en serveren. De uitgevoerde opdrachten worden kort besproken en de museumdocent(e) legt uit hoe men vroeger tot ridder geslagen werd.

Aantekeningen, voorbereiding en follow-up

Aan het einde van de les worden page-diploma’s uitgedeeld. De diploma’s en de opdrachtenboekjes mogen de leerlingen meenemen Neem contact op met bureau reserveringen. Stuur dan een e-mail naar reserveringen@kasteelhoensbroek.nl of bel naar 045-5605283. Modul-Handout